Reklamace

Reklamované zboží zašlete na vlastní náklady na adresu: Adoco - reklamace Obleceni.com, Družstevní 22, Ořechov, 664 44, CZ.

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží, popis (důvod reklamace, kopii faktury, doklad o úhradě) - balíky s doplatky poštovného NEPŘEBÍRÁME.

Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE - Obleceni.com".
Případná reklamace na zboží může být uplatněna pouze v době trvání záruční doby, která je 12 měsíců od převzetí zboží.
Pozor na termíny "Záruční doba" a "Životnost". Životnost výrobku je doba kdy má při správném nošení, údržbě a intenzitě používání výrobek sloužit zákazníkovi.
Do 7 pracovních dnů po obdržení zásilky Vás budeme informovat o následném postupu. Proto je důležité napsat vždy do Oznámení o reklamaci Vaše kontaktní údaje ( korespondenční adresu, mobil, e-mail, č. účtu).
Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí prodávající.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku.
Záruka se vztahuje pouze na řádně objednané, zaplacené, dodané zboží, které bylo převzato kupujícím dle sjednaných podmínek.

Na základě právních předpisů ČR a to především dle zákona 40/1964Sb.občanského zákoníku a obchodním zákoníkem - zákonem 513/1991 Sb.může být zboží, u něhož reklamace byla shledána jako platná vyměněno za nové, popř. opraveno nebo při neodstranitelné závadě vystaven dobropis a vráceny peníze.
Po vzájemné dohodě lze dlužnou částku započíst s další zakázkou.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady způsobené chybnou manipulací, či užíváním, následnými technologickými úpravami na výrobku (např. barvením, potiskem, výšivkami apod.), nesprávným ošetřováním zboží v rozporu s instrukcemi pro údržbu (např.nevhodná teplota praní, žehlení, nevhodné chemické čištění a pod.). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a nevztahuje se na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným užíváním výrobku nebo, nebo nesprávnou manipulací a skladováním.

« zpět na seznam článkůDárkový poukaz

Sponzorujeme

  • Klokánek
  • nadace